FrimannKlanen

Vores liv i tekst og billeder

Sequoia National Park

Hvis man vil opleve Sierra Nevada-bjergenes giganttræer, er Sequoia National Park et rigtig godt valg. Sequoia National Park er arealmæssigt lidt større end Lolland

Det er de enorme kæmpetræer, sequoia’er, der er parkens store attraktion. Sequoia træerne er kendetegnet ved, at de får ekstremt tykke stammer, da stammerne bliver ved at udvide sig, så længe træet trives. Til gengæld bliver de ikke nær så høje som deres beslægtede artsfæller, redwoodtræerne i det nordlige Californien. De højeste sequoia træer i Sequoia National Park er godt 80 meter høje, mens visse redwoodtræer i det nordlige Californien er over 100 meter høje.

Den mest velkendte lokalitet i Sequoia er kæmpetræet General Sherman, en gigantisk sequoia, der i massefylde er verdens største levende organisme. Gereral Sherman består anslået af cirka 1.500 kubikmeter træ og vejer over 1.200 tons, og er dermed verdens største træ.

General Sherman har en livvidde 31 meter ved roden, og stammen har en diameter på cirka 11 meter – eller hvad der svarer til bredden af tresporet motorvej. Og så rager Sherman cirka 84 meter i vejret – men bliver i øvrigt ikke højere, men kun tykkere med alderen. Den største gren i trækronen har en diameter på godt to meter! General Sherman er dermed hverken det højeste eller det ældste træ i verden – men det største!

I 1950 fældede man et 2200 år gammelt Redwoodtræ, fordi det hældede faretruende over nogle hytter. Man kan stadig se træstubben med en omkreds på 18 meter.

I 1999 ryddede man de sidste af næste 300 hytter, moteller og restauranter midt i Giant Forest - nationalparkens største skov af gamle Redwoods.

Der er blevet gjort en enorm indsats for at redde verdens største træer, og der kæmpes fortsat for at redde den sidste halvdel, som er i private hænder uden for nationalparkernes grænser.